Cacaolat

Anunci premsa

Creativitat-copy i direcció d’art d’anunci per a Cacaolat, consistent en dues gràfiques correlatives publicades a la revista Alimarket.