Alterra

Fullet corporatiu

Direcció d’art, disseny i maquetació del tríptic corporatiu d’Alterra, empresa dedicada al subministrament, instal·lació i manteniment de paviments i revestiments.