Legal Corner

Pàgina web

Maquetació i SEO de la pàgina web del despatx d’advocats Legal Corner de Barcelona, especialitzat en dret successori i tramitació d’herències. La pàgina web s’ha realitzat en dos idiomes a partir de la plantilla de la web gratuïta* especial per a advocats Caiuis Iulius desenvolupada per l’agència.